Usługi IT. Oprogramowanie.

Od ponad 10 lat projektujemy i tworzymy oprogramowanie
dla klientów w Polsce i za granicą.

O nas

Zajmujemy się tworzeniem zaawansowanych systemów informatycznych

Firma Geomatic Software Solutions sp. z o.o. istnieje na polskim rynku od 2008 roku. Od początku zajmujemy się projektowaniem i tworzeniem systemów wspomagających zarządzanie informacją, w tym systemów zarządzania danymi przestrzennymi.

Tworzymy narzędzia dostosowane do indywidualnych potrzeb średnich i dużych przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego i instytucji. Nasze rozwiązania wspierają takie obszary działalności jak: zarządzanie majątkiem, zarządzanie sieciami uzbrojenia terenu, ustanawianie służebności, inwestycje liniowe, ochrona środowiska, planowanie przestrzenne, a także zarządzanie projektami infrastrukturalnymi (CDE).

Firma i pracownicy uczestniczyli w wielu krajowych i międzynarodowych projektach świadcząc usługi informatyczne, w tym w projektach dla Komisji Europejskiej, Joint Research Centre, Europejskiej Agencji Kosmicznej, a także dużych integratorów IT.

Usługi

Projektujemy, tworzymy oraz rozwijamy oprogramowanie w modelach fixed-price oraz time & material.

Specjalizujemy się w tworzeniu aplikacji internetowych oraz desktopowych, które opieramy na technologiach Microsoft, Google oraz Open Source. Odpowiadamy za cały proces powstawania aplikacji, od analizy systemowej aż po wdrożenie i utrzymanie. Posiadamy wiedzę pozwalającą na zaprojektowanie i wdrożenie systemów IT dopasowanych do unikalnych wizji klientów.

Dostarczamy programistów i całe zespoły do różnorodnych projektów IT, w tym do projektów międzynarodowych. Do tej pory pracowaliśmy już z klientami w Niemczech, Belgii, USA, Wielkiej Brytanii i Austrii.

GIS i rozpoznawanie obrazu

My, władcy przestrzeni

Od lat tworzymy systemy wykorzystujące dane przestrzenne. Wdrażamy zarówno desktopowe aplikacje GIS jak i rozbudowane rozwiązania geoportalowe dla przedsiębiorstw, administracji publicznej i instytucji. Mamy doświadczenie w korzystaniu z różnorodnych platform GIS, w tym narzędzi ESRI, Intergraph, Bentley, Autodesk oraz Open Source.

Łączymy technologie GIS z zaawansowanym rozpoznawaniem obrazu wykorzystując sieci neuronowe (KERAS). Korzystając ze zdjęć lotniczych czy satelitarnych jesteśmy w stanie automatycznie określić lokalizację różnorodnych obiektów (np. budynków, instalacji), przeanalizować pokrycie terenu, czy wskazać np. możliwe lokalizacje paneli słonecznych na dachach budynków.

Kontakt

GEOMATIC Software Solutions Sp. z o.o.

ul. Sportowa 19, 55-093 Kiełczów
sekretariat:
tel.: +48 71 361 44 11, fax: +48 71 361 44 15

NIP: 898-21-39-228, KRS: 0000307440
Firma wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000307440,
wysokość kapitału zakładowego 50 000 PLN.

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu z nami korzystając z adresu:
biuro@geomaticss.pl