Geomatic Software Solutions

GIS - Usługi IT - Outsourcing

Cmentarze

System wspomaga zarządzanie cmentarzami zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 sierpnia 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów. Pozwala na bieżące ewidencjonowanie pochówków, prowadzenie mapy cmentarza, aktualizację bazy graficznej i opisowej, ewidencjonowanie opłat, informacji o opiekunach grobów oraz sporządzanie różnego rodzaju raportów i analiz.
System umożliwia zlokalizowanie grobu na mapie po zadanych przez użytkownika kryteriach, np. imieniu/nazwisku zmarłego, dacie urodzenia, dacie śmierci, numerze kwatery/rzędu/grobu. Mapa cmentarza prezentuje dane graficzne obejmujące m.in.: granicę cmentarza, aleje, kwatery, groby, tereny zielone, drzewa, budynki, budowle, elementy architektury sakralnej, punkty czerpania wody, śmietniki. Elementy te rozmieszczone są na oddzielnych warstwach tematycznych z możliwością ich włączania/wyłączania. Do każdego elementu można dołączyć fotografię obiektu.
 
Główne obszary funkcjonalne Systemu: 
  • gromadzenie, przetwarzanie oraz bieżąca aktualizacja danych o budynkach, architekturze sakralnej, alejkach, ujęciach wody, wydanych pozwoleniach, kwaterach, grobach, zmarłych, klientach, zakładach współpracujących, cennikach usług, usługach, opłatach, wykorzystaniu kaplicy,
  • aktualizacja bazy graficznej - dostawianie nowych grobów, alejek, budowli i in.,
  • wykonywanie zaawansowanych zestawień, analiz i raportów, w tym m.in.:
- alfabetyczny spis osób pochowanych w danym roku,
- spis osób według numeru ewidencyjnego w danym roku,
- wypis z księgi grobu,
- wykaz miejsc grobowych z upływającym terminem płatności na dany dzień lub zadany przedział czasowy,
- wykaz usług zleconych na dany dzień lub zadany przedział czasowy,
- grafik wykorzystania kaplicy,
- wykaz osób pochowanych w danej kwaterze,
- zezwolenie na wjazd,
  • wydruk wyników analiz w postaci raportów i map,
  • publikacja danych za pomocą standardowych przeglądarek internetowych.