Geomatic Software Solutions

GIS - Usługi IT - Outsourcing

Plany zagospodarowania przestrzennego

System umożliwia wprowadzanie i edytowanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego, publikowanie ich w ogólnodostępnym geoportalu oraz sporządzanie wypisów i wyrysów. Zawiera rejestr planów miejscowych wraz z ich parametrami (data uchwalenia, data publikacji, skala, wykonawca, obręby itd.), rejestr wydanych dokumentów, zabytków oraz rejestr gruntów i budynków (współpracuje z systemami ewidencji gruntów i budynków będącymi w zasobach Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej).
System pozwala na łączenie informacji tekstowych z graficznymi, umożliwiając użytkownikowi przechodzenie od wartości atrybutów opisowych do konkretnych elementów planu na mapie oraz wyszukiwanie tekstów uchwał z wykorzystaniem słów kluczowych, numerów działek i punktów adresowych. Posiada funkcje raportowania i analiz pozwalające m.in. na tworzenie wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego w dowolnej skali, raportu sumowania powierzchni, raportu konturów jednostek urbanistycznych spełniających określone wymagania itp. Dodatkowo zawiera także narzędzia umożliwiające import treści uchwał z formatów LAPX/ZIPX.