Geomatic Software Solutions

GIS - Usługi IT - Outsourcing

Ewidencja zabytków – Anticus

System Anticus został stworzony z myślą o profesjonalnym zarządzaniu obiektami ujętymi w ewidencji zabytków znajdującymi się na terenie gminy.
Przechowuje on informacje dotyczące budowli oraz kompleksów obiektów oznaczonych jako zabytki. W bazie zapisywane są karty adresowe zabytków nieruchomych, będące uzupełnieniem dokumentacji ewidencyjnej. Dodatkowo, możliwe jest prowadzenie ewidencji zabytków archeologicznych oraz ruchomych. System umożliwia również załączanie skanów oraz prowadzenie rejestru dokumentów.
Konsekwentne gromadzenia informacji w systemie pozwala na pełne zobrazowanie zasobu zabytkowego oraz stanowi podstawę do wydawanych decyzji administracyjnych (np. decyzje o zezwoleniu na budowę) oraz działań planistycznych (studium uwarunkowań, miejscowe plany zagospodarowanie przestrzennego). Ewidencja ma na celu również zbieranie i opracowywanie informacji o obiektach zabytkowych potrzebnych do prowadzenia działalności konserwatorskiej oraz sporządzania programów opieki nad zabytkami.
Anticus umożliwia także prezentowanie lokalizacji zabytków w terenie z wykorzystaniem danych map topograficznych i/lub ewidencyjnych, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz bazy adresowej.
Możliwe jest również wdrożenie wersji systemu jako gminnego geoportalu. Dane ewidencji zabytków (opisowe i graficzne) są wtedy dostępne dla użytkowników zewnętrznych, chcących rozeznać się w umiejscowieniu i szczegółach zabytków na terenie gminy.