Geomatic Software Solutions

GIS - Usługi IT - Outsourcing

Geosolutions Nieruchomości

Geosolutions Nieruchomości to zintegrowany System wspomagający procesy związane z zarządzaniem nieruchomościami w średnich i dużych przedsiębiorstwach.
Zawiera zestaw narzędzi zapewniających skuteczne administrowanie takimi elementami majątku firmy jak działki, budynki, lokale i budowle wraz z infrastrukturą towarzyszącą (sieci uzbrojenia terenu, parkingi, torowiska, estakady itp.).
System umożliwia szybki dostęp do powiązanych z nieruchomościami informacji, takich jak dane właścicieli, władających, dzierżawców, podatki i opłaty, przeprowadzone remonty i badania techniczne, dokumentacje obiektów, aktualnie realizowane bądź planowane inwestycje.

Główne obszary funkcjonalne Systemu:
  • ewidencja nieruchomości przedsiębiorstwa: gruntów, budynków, budowli, infrastruktury itd.,
  • wykaz zadań przewidzianych dla nieruchomości (remonty, przebudowy, badania techniczne, inwestycje itd.),
  • mapy predefiniowane, tworzone w oparciu o wybrane przez użytkownika warstwy tematyczne,
  • dokumentacja nieruchomości,
  • informacje o stanie prawnym nieruchomości i czynnościach prawnych,
  • informacje o podatkach i opłatach - typy podatków i opłat, stawki podatkowe, zwolnienia od świadczeń,
  • informacje o szkodach górniczych oraz związanych z nimi odszkodowaniach,
  • plan operacyjno-ratowniczy dla przedsiębiorstwa,
  • ewidencja podmiotów (właściciele, władający, dzierżawcy, najemcy), zarówno fizycznych jak i prawnych, powiązanych z nieruchomościami,
  • analizy graficzne, raporty i zestawienia według określonych przez użytkownika kryteriów.
Strona produktu: http://geosolutions.pl