Geomatic Software Solutions

GIS - Usługi IT - Outsourcing

Interaktywna internetowa mapa obszaru wsparcia programu transgranicznej współpracy polsko-słowackiej

2013-10-31

Na potrzeby Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 wykonana została interaktywna internetowa mapa obszaru wsparcia programu transgranicznej współpracy polsko-słowackiej.

Portal prezentuje projekty/inwestycje dotyczące infrastruktury komunikacyjnej i transportowej, infrastruktury ochrony środowiska, rozwoju współpracy transgranicznej w zakresie turystyki, ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, jak również w zakresie projektów sieciowych w rejonie polsko-słowackiego pogranicza.

Portal dostępny jest pod adresem: http://pwt.geomaticss.pl