Geomatic Software Solutions

GIS - Usługi IT - Outsourcing

System Informacji Geologiczno-Przestrzennej

2012-03-30

Zakończone zostały prace nad Systemem Informacji Geologiczno-Przestrzennej w ramach projektu „Cyfrowy model wgłębnej budowy geologicznej dla jednostek administracyjnych gmin Brzeg Dolny i Miękinia w skali 1:10000 – pilotażowy System Informacji Geologiczno-Przestrzennej”. System umożliwia będzie przeglądanie interaktywnej mapy geologicznej prezentującej dwuwymiarowe dane opracowania, dane opisowe projektu, a także pobieranie danych o otworach geotechnicznych i modelu geologicznym w postaci plików PDF z danymi dwu- i trójwymiarowymi. Wykonany został w technologii .NET z wykorzystaniem serwera map Geosolutions.
Portal dostępny jest pod adresem: www.sigp.pl