Geomatic Software Solutions

GIS - Usługi IT - Outsourcing

Geosolutions Network w Toruńskiej Energetyce CERGIA S.A.

2011-12-20

Zakończone zostało pomyślnie wdrożenie systemu Geosolutions Network w Toruńskiej Energetyce CERGIA S.A. System obejmuje ewidencję sieci ciepłowniczej, ewidencję gruntów i budynków, oraz mapę zasadniczą. System został rozbudowany o możliwość prowadzenie ewidencji regulacji prawnych, na które składają się rejestry: umów (przyłączeniowych, modernizacyjnych, najmu), oświadczeń, warunków przyłączenia sieci, regulacji prawnych (służebność, decyzje MZD, decyzje WGN, umowy gwarancyjne, użyczenia). Do potrzeb zamawiającego został dostosowany także moduł zarządzania awariami. Dodatkowo przygotowanych zostało również szereg raportów i analiz, które wspomagają szacowanie wydatków wynikającymi z roszczeń właścicieli gruntów, po których biegnie sieć ciepłownicza.