Geomatic Software Solutions

GIS - Usługi IT - Outsourcing

Rozwiązania Geosolutions dla portalu mapy akustycznej w Rzeszowie

2011-10-01

Serwer danych przestrzennych GeoSolutions MapServer został wybrany jako serwer map dla portalu mapy akustycznej miasta Rzeszowa. Portal prezentował będzie mapę Rzeszowa (budynki, osie ulic, punkty adresowe, tereny zieleni, wody oraz kolej), a także dane związane z mapą akustyczną (mapy emisji i imisji hałasu, przekroczeń, wrażliwości, itp.)
Mapa akustyczna Rzeszowa dostępna jest pod adresem: www.erzeszow.pl