Geomatic Software Solutions

GIS - Usługi IT - Outsourcing

System przetwarzania danych akustycznych i portal mapy akustycznej m. st. Warszawy

2011-09-01

Firma Geomatic Software Solutions zbuduje dla Urzędu Miasta Warszawy System Gromadzenia i Przetwarzania Danych Akustycznych oraz portal mapy akustycznej. System wspomagał będzie gromadzenie danych akustycznych, w tym pomiarów hałasu, miejsc uciążliwych hałasowo, pomiarów natężenia ruchu, a także ewidencjonowanie wydawanych decyzji środowiskowych, decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu i działań naprawczych zapisanych w aktualnym „Programie ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy”.
Portal mapy akustycznej będzie częścią oficjalnego portalu m.st. Warszawy (http://um.warszawa.pl/). Prezentował będzie program ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy, a także mapy akustyczne (w tym mapy hałasu drogowego, kolejowego, tramwajowego, lotniczego, przemysłowego oraz mapy wrażliwości).
Zakończenie projektu przewidziane jest na czerwiec 2012.