Aktualności

SWDE Manager w wersji przeglądarkowej

2014-09-05

Ruszyła strona internetowa SWDE Managera, darmowego programu umożliwiającego pracę z graficznymi i opisowymi danymi ewidencji gruntów i budynków zapisanych w formacie SWDE...

Bilansy wodnogospodarcze wód powierzchniowych i podziemnych zlewni rzeki Regi

2014-05-31

Firma Geomatic Software Solutions wraz z IMGW Wrocław wygrała przetarg na opracowanie projektu warunków korzystania z wód zlewni rzeki Regi...

Interaktywna internetowa mapa obszaru wsparcia programu transgranicznej współpracy polsko-słowackiej

2013-10-31

Na potrzeby Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 wykonana została interaktywna internetowa mapa obszaru wsparcia programu transgranicznej współpracy polsko-słowackiej...

System GIS dla RZGW Wrocław

2012-06-18

Firma Geomatic Software Solutions wspólnie z Integrated Management Services sp. z o.o. oraz IMGW Wrocław wygrała przetarg na opracowanie „Warunków korzystania z wód zlewni Widawy”...

Portal mapy akustycznej w Sosnowcu

2012-05-30

Zakończone zostały prace nad portalem mapy akustycznej dla miasta Sosnowiec. Portal pozwala na interaktywne przeglądanie danych geograficznych związanych z imisją i emisją hałasu drogowego, kolejowego i przemysłowego, wyszukiwanie adresów i działek ewidencyjnych oraz drukowanie map...